تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۳۰,۹۵۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۸۰
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۴۰,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۴۰
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۷۱,۶۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۹۶
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱۲۶,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۴۵
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱۶۷,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۴۲
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۲۳۷,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۴
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۵۵۶,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۵
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱,۲۱۶,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۹
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۲,۴۴۲,۳۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۳
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱,۶۵۴,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________