تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۱,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۰۰  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۴,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۶۰  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۶,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱۲  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۶,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱۲  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۴,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۶۰  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱۲  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱۲  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱۲  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۲,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۹۶  |  تعداد پیچ: ۲  
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۲,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۹۶  |  تعداد پیچ: ۲  

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________