تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۳,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۳/۴ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۶۰۰
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۱/۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۰۰۰
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۶,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۱ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۳۰۰
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۸,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۱/۴ ۱اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۲۰۰
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۱,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۱/۲ ۱اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۴۰
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۵۰,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۸۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________