تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۳,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۸  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۶,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۸  |  فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۶۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۸  |  فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۴,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۸  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۸,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۴  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۹۳,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۴۴  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۳۵,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۲۰  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۳,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۲۵  |  فشار قابل تحمل: ۶ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۲۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۲۵  |  فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر 
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۴۲,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد در کارتن: ۲۰  |  فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر 

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________