تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
انشعاب ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲*۱۶ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۲۰۰
انشعاب ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲*۱۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۵۰۰
رابط ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۷۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶*۱۶ اینچ/ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۲۰۰۰
سه راه ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۴,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶*۱۶*۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۱۰۰
بست انتهایی پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۳۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۲۰۰
زانو۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۴,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تعداد درکارتن: ۱۵۰۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________