تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۰,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۷۲
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۵,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۳۵
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۳۶,۶۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۱۸
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۷,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۱۵
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۷۰,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۸
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۹۲,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۶
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶۳,۶۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تعداد درکارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________