تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۱,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۲۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۵,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۱۵
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۴,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۱۲
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۳۰,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۴۹,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۰۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۶
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۷۳,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۰۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۷۵۰,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵-۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۳۱۸,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰-۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________