تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۶,۷۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۱۲۰
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۴,۱۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۱۴۰
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۱۱۵
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۶,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۸۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۱,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۸۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۳,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۶۰
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۸,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۶۰
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۲,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۴۸
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۳,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۲۵میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۲۸
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۶۶,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تعداد درکارتن: ۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________