تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۸,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۷۰
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۵,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۴۰
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۹,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۹۶
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۷۴,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۲۵
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۷۱,۷۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۱۰
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۳۳,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۱۵
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷۴,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________