تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۸۶,۸۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۵۰
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۱,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۷۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۲,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۳۴
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۷۷۱,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۱۱۰
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۳۴
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۷۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________