تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۹,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۵۰۰
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴,۸۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۳۰۰
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹,۷۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۲۵۰
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷,۱۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۱۵۰
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۶,۷۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۹۰
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۶۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۱۰,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تعداد درکارتن: ۴۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________