تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۶۳
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۶,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۴۲
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۰۸,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۳۸
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۳۱,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۸
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۵۸۷,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۱
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۴۳۰,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۵
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۷۷۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن:۱۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________