تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۷۴,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۱۴۴
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۸۰
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۹,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۶۴
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹۸,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۱۰۰
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۴۰,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۴۰
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۲۳,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۵
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۹۲,۴۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۰
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۳۵,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________