تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۲,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۱۶۰
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۱۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۲,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۱۰۰
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۹,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۷۰
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۶۵,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۸۴
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۳۵,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۷۳,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۳۰
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۵۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: ۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________