تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۸,۶۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۳۹,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۳,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹۰,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۶,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۱۹,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۵۸,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۳۲۴,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۲,۰۶۱,۲۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعداد درکارتن: شاخه ۶متری

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________