تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۶ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۱,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۱,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۶ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۸,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۸,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۶ ( کلاف ۵۰متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد:متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۲۱,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۷۱,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۰۹,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________