تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰-۱۲.۵ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰-۱۲.۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۵,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۰,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۵,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۰,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۵,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۵,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ واحد: متر

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________