تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۳۵,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۱۲۰
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۲,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۶۶
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴۷۷,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۳۵
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۶۸,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۱۴
زانوکوتاه ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۵۷۵,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۹
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۳۵۷,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۶۰
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۶۶۸,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۲۰
زانو۱۵ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۸۱۴,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۲۰
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۵۱۹,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۱۱
زانوبلند ۸۷ درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۲,۲۰۲,۵۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تعداد در کارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________