تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱۵۲,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۲۷۳,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۴۶۱,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۷۱۸,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱,۳۳۳,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱,۷۲۷,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۲,۱۸۸,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________