تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۷۱,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۱۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۲۷,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۱۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۰۵,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۳۳,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۳۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴۰۰,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۵۴۱,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۰۱,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴۱۶,۳۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۳/۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۹۱۶,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________