تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۶,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۷,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۷,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۴,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۱,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۱,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۲,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بست خاردار لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________