تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل روپیچ "۱/۲*توپیچ"۳/۴ آذین - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۵۹۴,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱/۲ آذین(طرح جدید) - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۴۸,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱/۲ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۱/۲ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۸۹,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۳/۴ آذین ( طرح جدید)- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۶۰,۹۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۳/۴ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۶۹۲,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۱/۴ ۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۶۶۹,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۳/۴ *توپیچ"۱/۴ ۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۸۰۸,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تبدیل روپیچ "۱/۲ ۱*توپیچ"۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۹۵۸,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۰۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________