تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کلکتور۳/۴x1/2" ) 3b ) نیوپایپ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۳/۴x1/2" ) 2b ) نیوپایپ ۱,۷۰۶,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۳/۴x1/2" ) 4b ) نیوپایپ ۳,۳۳۷,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۳/۴x1/2" ) 5b ) نیوپایپ ۴,۱۷۱,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۱x1/2" ) 3b ) نیوپایپ ۳,۱۶۸,۳۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۱x1/2" ) 2b ) نیوپایپ ۲,۱۶۹,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۱x1/2" ) 4b ) نیوپایپ ۴,۲۴۱,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۱x1/2" ) 5b ) نیوپایپ ۵,۲۵۴,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کلکتور۱x1/2" ) 6b ) نیوپایپ ۶,۳۰۴,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
کلکتور۱x1/2" ) 8b ) نیوپایپ ۸,۴۰۰,۳۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________