تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۶۷۴,۳۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۹۵۶,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۰۸۰,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۱۰۹,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۳۵۶,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۵,۴۳۹,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۵,۹۰۰,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۶,۳۵۳,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۷,۰۳۵,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۱۳,۶۹۳,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________