تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی پرسی نیوپایپ ۹۹۰,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۲,۳۹۳,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۵*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱,۳۶۹,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰*۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۳,۰۵۸,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲*۳۲*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱۱,۹۷۶,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۴۰*۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۲۰,۵۳۲,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۵۰*۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی پرسی نیوپایپ ۳۰,۴۵۹,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۶۳*۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________