تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۳۵۸,۹۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۲۰*۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۰۹۰,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۱۸۸,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶*۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۴۴۰,۶۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۲۰*۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۶۱۸,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۸۵۱,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۲,۱۵۵,۵۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۲,۰۵۵,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۰*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________