تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانویی ۹۰ درجه نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
زانویی ۹۰ درجه نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۵۶۴,۶۴۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۸۴۷,۱۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۱,۰۷۲,۲۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۱,۵۹۳,۹۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۲,۰۷۰,۳۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲*۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۸,۸۲۰,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۱۳,۱۲۴,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۲۵,۰۰۵,۷۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
زانوصفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ "۱۶x1/2 ۱,۱۰۶,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶x1/2 اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________