تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۱ میراب ۶,۷۸۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۱ اینچ - ۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۲ میراب ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۱/۲ ۲ میراب ۹,۲۹۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۳ میراب ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۴ میراب ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۵ میراب ۱۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۶ میراب ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری اهرمی "۸ میراب ۳۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  PN16
شیرچدنی پروانه ای ویفری گیربکسی "۶ میراب ۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شیرچدنی پروانه ای ویفری گیربکسی "۸ میراب ۴۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی میراب
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________