تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
قطعه قابل پیاده کردن ۲ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
قطعه قابل پیاده کردن ۱/۲ ۲اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
قطعه قابل پیاده کردن ۳ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
قطعه قابل پیاده کردن ۴ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن۵ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۲۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن ۶ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن ۸ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن ۱۰ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۵۰,۵۵۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن ۱۲ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۲ اینچ - ۳۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
قطعه قابل پیاده کردن ۱۴ اینچ PN10 وگ ایران بی همتا ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۴ اینچ - ۳۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________