تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۱/۲ ۱اینچ وگ ایران بی همتا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۱/۲ ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۳ اینچ وگ ایران بی همتا ۳۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی۵ اینچ وگ ایران بی همتا ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۶ اینچ وگ ایران بی همتا ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۸ اینچ وگ ایران بی همتا ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۱۰ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیرفلکه کشویی زبانه فلزی ۱۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۲ اینچ - ۳۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________