تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیریکطرفه لولائی ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۱/۲ ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۳ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۵ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۶ اینچ وگ ایران بی همتا ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۸ اینچ وگ ایران بی همتا ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۱۰ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۱۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۲ اینچ - ۳۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شیریکطرفه لولائی ۱۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱۴ اینچ - ۳۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________