تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
صافی دنده ای ۱/۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ اینچ-۱۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
صافی دنده ای ۳/۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳/۴ اینچ - ۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
صافی دنده ای ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱ اینچ - ۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شیرصافی دنده ای ۱/۴ ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شیرصافی دنده ای ۱/۲ ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شیرصافی ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شیرصافی ۱/۲ ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شیرصافی دنده ای ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
صافی فلنجدار توری استیل ۳/۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳/۴ اینچ - ۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
صافی فلنجدار توری استیل ۱/۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ اینچ-۱۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________