تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۱/۴ ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۹,۵۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۱/۲ ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۱/۲ ۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۲۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۳ اینچ وگ ایران بی همتا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی ۹۰ درجه ۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۴۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی صاف ۱/۲ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۲ اینچ-۱۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی صاف ۳/۴ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۳/۴ اینچ - ۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی صاف ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱ اینچ - ۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شیرسوپاپی صاف ۱/۴ ۱ اینچ وگ ایران بی همتا ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال شیرآلات چدنی وُگ ایران بی همتا
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________