تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۱۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۵۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۲ اینچ - ۳۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱ اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار PN16

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________