تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۵ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۶ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۴۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150 

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________