تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۳۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۲ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۷۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۳ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۴ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۵ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۶ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  مهاردار CL150

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________