تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۴ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارPn16 

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________