تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۷۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی ۸ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۵۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۷۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردارCL150

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________