تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰  ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجدار: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجدار: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________