تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________