تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________