تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتقاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتقاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتقاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتقاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۶ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۴۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۵۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________