تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار  | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ |   ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۱۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۴۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  تمام استیل مهاردار |  ارتفاع جوشی: ۱۸۵ |  ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۱۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۳۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۴۵ | ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۴۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۷۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۷۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۶ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۵۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۴۵ | ارتفاع فلنجی: ۲۵۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________