تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱ اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار  Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار  Pn10 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار  Pn10 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۴۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مهاردار Pn10

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________