تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ کیزایران ۶۸۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱ کیزایران ۱,۳۷۸,۸۵۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۶۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۲,۴۲۸,۸۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۴۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۲ کیزایران ۳,۶۱۷,۹۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ ۲ کیزایران ۸,۵۲۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: - فشار کار: Bar) 8)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳ کیزایران ۱۶,۹۳۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: -  فشارکار: ۸ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________