تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیربرنجی سوپاپی"۱/۲ کیزایران ۵۰۱,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیربرنجی سوپاپی"۱ کیزایران ۸۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۷۲ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیربرنجی سوپاپی"۳/۴ کیزایران ۶۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۹۶ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیربرنجی سوپاپی"۱/۴ ۱ کیزایران ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۴۸ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیربرنجی سوپاپی"۱/۲ ۱ کیزایران ۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیربرنجی سوپاپی"۲ کیزایران ۲,۲۹۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۸ فشارکار: ۱۶(Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________