تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیرکشویی برنجی"۱/۲ کیزایران ۱,۲۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱ کیزایران ۲,۶۴۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۴۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۳۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۲ کیزایران ۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی "۱/۲ ۲ کیزایران ۱۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۸ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۳ کیزایران ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۵,۲۰۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی کیزایران سبک ۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ تعداد درهرکارتن: ۸ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی سبک "۳ کیزایران ۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________