تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۲ کیزایران ۹۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۲۰۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱ کیزایران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۳۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۲ کیزایران ۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تعداد درهرکارتن: ۱۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________