تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۱۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانومانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱ رده۴۰ بنکن ۱۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۳۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۲ رده۴۰ بنکن ۶۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۳ رده۴۰ بنکن ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۴ رده۴۰ بنکن ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۵ رده۴۰ بنکن ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۶ رده۴۰ بنکن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۶ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________