تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۲ رده ۴۰ بنکن ۳۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۳/۴ رده ۴۰ بنکن ۳۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱ رده ۴۰ بنکن ۵۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۶۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۹۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۲ رده ۴۰ بنکن ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی "۱/۲ ۲ رده ۴۰ بنکن ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۳ رده ۴۰ بنکن ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۴ رده ۴۰ بنکن ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۵ رده ۴۰ بنکن ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________